Trzeba przyznać, że apteka to miejsce, które zawsze przyciągało do siebie klientów, nie zależnie od tego ile konkurencyjnych aptek znajdzie się w jej pobliżu. Jednak być może nieco lepszym pomysłem na biznes byłoby otwarcie apteki internetowej. Przyglądając się krajobrazowi wielu polskich miast odnosi się wrażenie, że aptek nam nie brakuje, ponieważ w każdej miejscowości jest co najmniej jedna apteka, natomiast w dużych miastach są ich nawet setki.

Generalnie rynek aptek internetowych w Polsce zdecydowanie jest nienasycony, ponieważ tak naprawdę istnieje niewiele profesjonalnych sklepów internetowych w formie aptek, w związku z tym stworzenie kolejnej mogłoby z założenia przynieść zysk właścicielom. Przede wszystkim pierwszym krokiem do otwarcia apteki internetowej będzie otwarcie stacjonarnej placówki. Zwykle jest to podstawowy wymóg, dlatego, że apteka musi dawać możliwość realizacji recept przez pacjentów. Jednak to z kolei wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wraz z koncesją na jej prowadzenie. Uznaje się, że prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, prawna lub też spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej. Gdy spełni się te wymagania to dopiero wtedy można zacząć tworzyć odpowiedni internetowy „oddział” apteki i w ten sposób powiększyć zakres obsługi klienta oraz dodać do swojej działalności kolejny kanał dystrybucji produktów. Apteka tradycyjna powinna zgłosić się do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zamiar prowadzenia sprzedaży wysyłkowej. Zwykle obowiązkiem apteki stacjonarnej, do której dołączona jest apteka internetowa, jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, oznaczania przesyłek z lekami, zapewnienie bezpiecznego, odpowiedniego transportu leków i ich utylizacji, czy tez zbierania i przechowywania dokumentacji o klientach i ich zamówieniach.


Generalnie apteka stacjonarna musi spełniać założenia zawarte w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne. Uznaje się, że apteka jest zgodnie z prawem placówką ochrony zdrowia publicznego, w której uprawnione ku temu osoby – farmaceuci i technicy farmaceutyczni, świadczą usługi farmaceutyczne, takie jak: udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, sporządzanie leków aptecznych, wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzanie leków recepturowych.  Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza wskazuje się, że leki w ramach sprzedaży wysyłkowej mogą być wydawane klientom apteki internetowej wyłącznie z apteki lub z punktu medycznego.